Het risico op (tijdelijk) gehoorverlies na het bezoeken van een muziekfestival kan worden verlaagd door het dragen van tijdens dat festival. Lijkt ons geen nieuwtje maar ook dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht die een onderzoek uitvoerden tijdens een buitenfestival in Amsterdam.

oordoppen op festivalHet onderzoek is het eerste gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar gehoorbescherming bij bezoekers van een outdoor muziekfestival. Tijdens een festival op de NDSM-werf op Amsterdam-Noord werd door middel van een geblindeerd, gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek met meer dan 50 proefpersonen de effectiviteit van oordoppen onderzocht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de MTV Soundkeepr.; earplugs die het geluid met 18 decibel dempen. Het onderzoek werd door UMC Utrecht uitgevoerd in samenwerking met Van Boxtel hoorwinkels, MTV Benelux en Oticon Medical.

Resultaten onderzoek oordoppen

Van de groep proefpersonen werd de helft geloot voor het dragen van oordoppen tijdens het festival, de andere helft voor het niet dragen van gehoorbescherming. Bij alle proefpersonen werd voor én na 4,5 uur festivalbezoek een aantal vragenlijsten en gehoortesten afgenomen.

In de groep zondergehoorbescherming zagen de onderzoekers meer tijdelijk gehoorverlies. Een verslechtering in het gehoor werd gezien bij 42% van de mensen zonder oordoppen en slechts bij 8% van de mensen met oordoppen. Dit betekent dat de kans op gehoorverlies direct na het festival 5,3 keer zo hoog was bij mensen die geen doppen droegen. Ook had de groep zonder doppen vaker oorsuizen (tinnitus) dan de groep met oordoppen: 38% ten opzichte van 12%.

Afbeeldingen: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org